For å sikre lengst mulig levetid på nettene må disse lagres luftig og tørt. Unngå direkte sollys når nettene ikke er i bruk. Nettene tåler ikke belastning ved temperatur under -15°C. Unngå skarpe gjenstander.