Norges største lagidrett!

Ønsker du å sponse Norges bredde & toppfotball?
Vi tilbyr enkel og effektiv promotering av egen merkevare på våre populære fotballmål. Økonomi en utfordring for mange klubber, derfor er det fint å ha sponsorer som kan bidra og hjelpe til.

For idrettslagene sin del handler sponsing i aller høyeste grad om å skaffe ressurser til å gjennomføre sin aktivitet (mulighet til å skaffe nødvendig og ferdighetsutviklende utstyr).  

Bedrifter kan ha flere ulike motiver for å sponse idrettslag. Men det mest vanlige formålet for sponsor din del; enten at promoteringen skal fungerer reklameeffektivt for virksomheten (F.eks. assosiere seg med noe allmenheten oppfatter positivt), eller at sponsor ønsker å støtte nærklubben/idrettslaget uten å tenke på det som en lønnsom investering. Vi ønsker å inngå samarbeid som skaper merverdi både for sponsor og sponsorobjekt/idrettslag.

Det finnes også mange støtte- og tilskuddsordninger som støtter aktivitet og idrett. 

Ta gjerne kontakt: [email protected] for priser og nærmere informasjon.

forsidebilde??